Dagoberto Rodriguez

Injusticia V8, 2018
Chrome bronze
Ed. 2/5 (+ 2 AP)
RODRI22857